Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Erkenning circulaire economie

Beperkt uw KMO het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen en de productie van afval? Als uw bedrijf erkend is als een onderneming die betrokken is in de kringloopeconomie (in het kader van de steunmaatregelen voor de economische ontwikkeling van ondernemingen), dan kan u een verhoging ontvangen van 10% op verschillende premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wie kan een erkenning krijgen?

De micro-, kleine of middelgrote ondernemingen met een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die in welbepaalde activiteitssectoren actief zijn.

 • Alle activiteitssectoren zijn toegestaan, behalve de volgende :

  NACE BEL 2008 codes Omschrijving

  19.100

  Vervaardiging van cokesovenproducten

  19.200  

  Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten

  20.110  

  Vervaardiging van industriële gassen

  2014002              

  Distillatie van koolteer

  20150   

  Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

  20160   

  Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen

  20200   

  Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw

  20510   

  Vervaardiging van kruit en springstoffen

  41101   

  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten

  41102   

  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten

  58210   

  Uitgeverijen van computerspellen

  58290   

  Overige uitgeverijen van software

  62010   

  Programmation informatique

  62020   

  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's

  62030   

  Computerconsultancy-activiteiten

  62090   

  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer

  63910   

  Persagentschappen

  63990   

  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.

  Alle NACE codes van 64110 tot 66300

   

  Alle NACE codes van 68100 tot 68322

  Sectie L - Exploitatie van en handel in onroerend goed

  NACE codes die beginnen met 69

  Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening

  NACE codes die beginnen met 70

  Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer

  NACE codes die beginnen met 72

  Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied

  NACE codes die beginnen met 73

  Reclamewezen en marktonderzoek

  NACE codes die beginnen met 74

  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten

  NACE codes die beginnen met 75

  Veterinaire diensten

Wat zijn de erkenningscriteria?

Uw onderneming krijgt een bepaald aantal punten toegekend op basis van haar zakelijke model, goede praktijken en/of materialenstromen:

 • Beperking van het verpakkingsafval: u beperkt het verpakkingsafval zowel bij de bevoorrading als bij de verkoop en u geeft de voorkeur aan bulkproducten;
 • Ecologisch ontwerp: het ontwerp van uw product houdt rekening met ecologische aspecten om de milieuprestaties ervan te verbeteren;
 • Bevoorrading met duurzame grondstoffen: uw onderneming koopt op een duurzame wijze aan en geeft de voorkeur aan gerecycleerde en herbruikbare materialen;
 • Plaatselijke handel: uw leveranciers, klanten en leveringspunten zijn dicht bij elkaar gelegen (cf. bijlage 2 van het besluit) ;
 • Hergebruik van grondstoffen: u geeft de voorkeur aan gerecycleerde of hergebruikte materialen boven nieuwe materialen;
 • Uitbreiding van de productgarantie: de door uw onderneming geboden garantietermijnen zijn langer dan de wettelijke;
 • Verlenging van de levensduur van producten: de onderneming biedt een reeks diensten aan voor herstel en restauratie en beperkt zo de vervanging van defecte producten;
 • Product-dienstcombinatie: uw onderneming biedt diensten en goederen aan die kopers kunnen gebruiken zonder dat ze er eigenaar van worden;
 • Deelplatform: uw onderneming maximaliseert het gebruikspercentage van haar goederen door via een website personen die op zoek zijn naar een product/dienst in contact te brengen met personen die deze producten/diensten kunnen aanbieden;
 • Materialenstroom uitgedrukt in ton: het verpakkingsmateriaal, het verzamelde materiaal van de consument, gerecycleerd en geproduceerd materiaal zijn beperkt;
 • Materialenstroom uitgedrukt in geldwaarde.

Hoelang is deze erkenning geldig?

De erkenning circulaire economie is drie jaar geldig.

Vraag de erkenning circulaire economie aan

Afhankelijk van uw antwoorden krijgt u een bepaald aantal punten. Om te worden erkend als een onderneming die betrokken is bij de circulaire economie moet u een score van 20 punten behalen. Als u een startende onderneming bent (sinds ten hoogste vier jaar ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen), moet u ten minste 15 punten scoren.

U moet meerdere bewijsstukken bij uw erkenningsaanvraag voegen. Die worden per criterium in de vragenlijst vermeld. Voor bepaalde criteria (beperking van verpakkingsafval, bevoorrading met duurzame grondstoffen, lokale handel, hergebruik van grondstoffen, deelplatform en materiaalstroom) levert de administratie het verplichte standaardmodel (.xlsx) om aan te tonen hoe uw activiteit samenvalt met de genoemde criteria.

Afspraak op MijnBEW om uw aanvraag in orde te brengen door uw ingevulde vragenlijst en de bewijsstukken te uploaden.

Naar MijnBEW

Brussel Economie en Werkgelegenheid stuurt u binnen een maand een ontvangstbericht van het dossier. Vervolgens ontvangt u binnen drie maanden na de datum van het ontvangstbericht de erkenningsbeslissing.

Als uw onderneming de erkenning circulaire economie ontvangt, geniet u een verhoging van 10% op de volgende premies:

Terug naar boven