Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Erkende opleidingen

Goedkeuringsdatum : tussen

Erkende opleidingen

Gestion du stress

Naam van de organisatie:
LA COBEFF ASBL

Anticiper la montée de stress négatif et initiation d'exercices ressourçant entre 2 clients, dans les transports.

Lees meer

Technique vitres et miroirs

Naam van de organisatie:
LA COBEFF ASBL

Une trace, même toute petite, qui reste après le nettoyage des vitres et miroirs laisse un sentiment d'insatisfaction tant chez le travailleur titres-services que chez le client. Avec technique et des exercices pour assurer l'acquisition, le tour est joué.

Lees meer

Connaissance des produits : partie I

Naam van de organisatie:
LA COBEFF ASBL

Avec une meilleure connaissance des produits, des économies (dosage) peuvent être faites, des alternatives sans risque trouvées et de nombreux dégâts évités.

Lees meer

Connaissance des produits : partie II

Naam van de organisatie:
LA COBEFF ASBL

Entre croire connaître et connaître les produits, entre croire reconnaître et les reconnaître, il y a de grandes différences. Atelier pratique en supermarché pour s'assurer des alternatives et de l'acquisition des familles. Occasion aussi de découvrir d'Autre sujet lié à la fonction du travailleur titres-servicess produits.

Lees meer

Technique de nettoyage intérieur

Naam van de organisatie:
Vargas Meza Liannella

Développer les compétences des aides-ménagères par : la connaissance des différents produits d'entretien, la connaissance des différents outils de nettoyage, la connaissance des différentes surfaces, la connaissance des différentes techniques.

Lees meer

Communicatie I voor strijk(st)ers

Naam van de organisatie:
Explorensia VOF

In deze opleiding worden de dienstencheque-werknemers verschillende technieken aangeleerd om effectiever te communiceren in hun werksituatie. In deze opleiding worden de belangrijkste aspecten van een professionele beroepsattitude besproken. De deelnemers leren het belang van communicatie in hun werksituatie, leren verschillende communicatievormen kennen, leren feedback geven en ontvangen. Ze leren het verschil tussen taak en relatie en positieve en negatieve stroomversnellers. Ten slotte leren de deelnemers de belangrijkste aspecten van een klantgerichte beroepshouding. Het verband met de uitgeoefende functie ligt voor de hand, daar de strijk(st)ers een uitgebreid gamma aan kennis en technieken aanleren die zij kunnen toepassen in hun werksituatie.

Lees meer

Secourisme

Naam van de organisatie:
Devenirs ASBL

Les thèmes abordés : -les premiers soins en cas de malaise, de blessures ou de lésions. -les règles d'intervention et les mesures de sécurité : réanimation...

Lees meer

Partage d'expériences professionnelles et utilisation de techniques de nettoyage

Naam van de organisatie:
Devenirs ASBL

Les thèmes abordés : -organisation -les consignes de sécurité -accidents de travail -les produits d'entretien

Lees meer

Communication avec les clients et les collègues

Naam van de organisatie:
Devenirs ASBL

Les thèmes abordés : - qu'est-ce que communiquer et pourquoi ? - les images et préjugés que nous portons en nous -les conditions d'une communication positive - pourquoi une relation avec les partenaires, dans quels buts ? - quelles sont mes limites?

Lees meer

Ecole du dos et prévention de l'arthrose

Naam van de organisatie:
Devenirs ASBL

Les thèmes abordés : -percevoir votre dos -soigner votre dos -entretenir votre dos

Lees meer

Coaching op de werkvloer [OP HET TERREIN]

Naam van de organisatie:
Services@Work bvba

De kwaliteitsbegeleider voert per 3 maanden een coahing uit op de werkvloer. Aandachtspunten voor deze coaching zijn zeer divers : van effiënt organiseren tot gebruikte materialen en productenkennis. De kwaliteitsbegeleider detacheert vanuit deze coaching de noden tot opleiding die vervolgens op groepsniveau aangeboden worden (deze laatste maken geen deel uit van deze opleiding).

Lees meer

Nederlands op de werkvloer : productkennis bij het poetsen

Naam van de organisatie:
Vormingscentrum HIVSET VZW

Huishoudhulpen zijn vaak van allochtone afkomst en beheersen de Nederlandse taal soms onvoldoende. Tijdens het onderhoud dienen ze gebruik te maken van verscheidene producten. Elk product heeft zijn eigen gebruiksvoorschriften en aandachtpunten voor een veilig gebruik. In deze training maken de cursisten kennis met de meest voorkomende terminologie betreffende poetsproducten, hun gebruiksvoorschriften en pictogrammen.

Lees meer

EHBO deel 1 : mogelijke aandoeningen en letsels tijdens het werk als huishoudhulp

Naam van de organisatie:
Vormingscentrum HIVSET VZW

Tijdens de uitoefening van haar beroep kan de huishoudhulp geconfronteerd worden met acute aandoeningen bij zichtzelf of bij de klant. Op zo'n moment telt elke seconde en kan en adequaat handelen levens redden of erger voorkomen. In deze vorming komen een aantal veel voorkomende aandoeningen aan bod : omschrijving van de aandoeningen, symptomen en mogelijke acties die je kan ondernemen.

Lees meer

Reanimatie

Naam van de organisatie:
Vormingscentrum HIVSET VZW

Elke seconde telt, elke seconde kan een leven redden. Een adequate training op regelmatige basis is daarom een must ! Wat een gerust gevoel zal het zijn als je weet wat te doen in verschillende acute situaties. Situaties zoals een bewusteloos persoon, een hart dat niet meer klopt,... Ook de huishoudhulp kan tijdens de uitoefening van zijn/haar beroep geconfronteerd worden met een noodsituatie. Weten wat je dan moet doen kan levens redden. En niet vergeten : Je kan beter iets doen, dan niets.

Lees meer

Nederlands op de werkvloer:'Werken in een ander land'

Naam van de organisatie:
Vormingscentrum HIVSET VZW

Communiceren en mekaar begrijpen van cruciaal belang in het beroep huishoudhulp. Maar begrijpen gaat verder an enkel de woorden verstaan. Inzicht in waarden en normen vormt een belangrijk onderdeel van communicatie. Via deze opleiding wordt dit inzicht verschaft aan de allochtone huishoudhulp met beperkte kennis van de Belgische waarden en normen.

Lees meer

Nederlands op de werkvloer : algemene terminologie gelinkt aan het beroep van huishoudhulp

Naam van de organisatie:
Vormingscentrum HIVSET VZW

Huishoudhulpen van allochtone afkomst hebben vaak niet genoegd beheersing van de Nederlandse taal die nodig is om te poetsen in een Vlaams gezin. Tijdens de beroepsuitoefening is het echter belangrijk dat ze de instructies die de klant en/of werkgever geeft goed begrijpen. In deze opleidingen komen de basisbegrippen aan bod die van belang kunnen zijn tijdens de uitoefening van hun beroep.

Lees meer

EHBO deel 2 : verwondingen en andere mogelijke ongevallen als huishoudhulp

Naam van de organisatie:
Vormingscentrum HIVSET VZW

Tijdens de uitoefening van haar beroep kan de huishoudhulp verwondingen oplopen of geconfronteerd worden met andere noodsituaties bij zichzelf of bij de klant. Op zo'n moment is het belangrijk om te weten wat je moet doen om erger te voorkomen. Soms is de situatie zo ernstig dat elke seconde telt en het stellen van de juiste handelingen een mensenleven kan redden. In deze vorming worden een aantal veel voorkomende verwondingen en andere ongevallen besproken, de juiste handelingen toegelicht en ingeoefend.

Lees meer

Ergonomie

Naam van de organisatie:
Les fées d'Ortho

Objectif : Travailler de manière efficace et ergonomique en réduisant au maximum le nombre de maivaises postures et gestes dans les activités de l'aide-ménagère à domicile. La formation s'adresse aux aides-ménagères qui nettoient chez les particuliers. Cette formation permet d'optimiser le temps de travail de l'aide-ménagère sans l'épuiser personnellement. Les règles de l'ergonomie appliquées aux activités du ménage sont d'une réelle aide pour le travailleurs de ce secteur qui se sentiront plus en forme.

Lees meer

Aide-ménagère : Les clés du succès !

Naam van de organisatie:
SRXEVENT SPRL

La formation permet au travailleur d'acquérir les compétences techniques nécessaire entrant dans le cadre des titres-services mais également d'avoir les comportements adéquats face à diverses situations qui peuvent être rencontrées.

Lees meer

Prévention des problèmes de dos

Naam van de organisatie:
Véronique Morre

Partie théorique et pratique. Théorique pour comprendre le mécanisme de la colonne vertébrale. Pratique pour s'exercer aux techniques de nettoyage en protégeant le dos. Idem pour le repassage.

Lees meer

Décoder et soulager le stress

Naam van de organisatie:
Véronique Morre

Analyse interactive des différents aspects du stress. Recherche interactive des solutions, exercices respiratoires et relaxation.

Lees meer

Basisopleiding voor dienstenchequesmedewerkers

Naam van de organisatie:
CLEAN ADVICE BVBA

Dag 1 : Technische basisbegrippen Dag 2 : Sanitairreiniging, interieur- en vloerreiniging van de andere vertrekken (deel 1) Dag 3 : Interieur- en vloerreiniging van de andere vertrekken (deel 2), speciale taken, organisatie en gedrag.

Lees meer

Opleiding voor dienstencheques medewerkers met minstens 12 maanden ervaring

Naam van de organisatie:
CLEAN ADVICE BVBA

Dag 1 : Technische basis Dag 2 : Organisatie Dag 3 : Kwaliteit en klantgerichte attitude.

Lees meer

Strijken met PEVE kennis

Naam van de organisatie:
H.I.P. Adviesbureau Comm. V

In het kader van de arbeid met dienstencheques is strijken mee opgenomen in de lijst van toegelaten activiteiten. Ofwel strijkt de huishoudhulp bij de gebruiker zelf, ofwel is de werknemer (WN) tewerkgesteld in een strijkatelier. Door de aard van het werk zijn deze WNs blootgesteld aan diverse gevaren (verbranding - rug/schouder/polsletsels - inademing chemische producten-...). Het belang van preventie kan niet genoeg geduid worden. Ook moeten zij over een basiskennis van EHBO beschikken. PEVE staat voor Preventie, Ergonomie, Veiligheid en EHBO. Via een basiskennis en vooral praktijkoefeningen leert de WN enerzijds adequaat op te treden indien zich een situatie voordoet, en anderzijds leert hij/zij hoe situaties en klachten kunnen voorkomen worden.

Lees meer

Preventie van rugklachten en met daarbij de juiste hef- en tilprincipes

Naam van de organisatie:
Vormingsinstituut Rode Kruis Vlaanderen VZW

Werknemers dienen veel lasten te hanteren die door de repetitieve uitvoering, de omvang van de last, de verscheidenheid van de werkplaatsen ,... een risico kan vormen voor het oplopen van rugklachten. Het doel van deze opleiding is om hen een inzicht te geven in de gevaren van rugbelastende bewegingen en houdingen, alsook het aanzetten tot het voorkomen van rugklachten.

Lees meer

Werkplezier : blijf gemotiveerd aan de slag!

Naam van de organisatie:
DV Consulting BVBA

Huishoudhulpen worden vaak geconfronteerd met een tekort aan motivatie. In deze training worden technieken aangebracht om inzichten te krijgen in de eigen werkmotivatie. Deze vaardigheden worden aangebracht op een creatieve wijze aan de hand van praktijkoefeningen welke direct kunnen gebruikt worden op de werkvloer. Via een goed recept hebben huishoudhulpen na deze opleiding een beter inzicht in hun eigen functioneren en weten hoe ze meer voldoening in het werk kunnen krijgen. En wat is er beter dan een gemotiveerde medewerker ?

Lees meer

Efficiënt communiceren op de werkvloer : deel 2

Naam van de organisatie:
DV Consulting BVBA

In de opleiding 'Effectief communiceren op de werklvloer : deel 2' verdiepen we ons verder in de communicatie met de klant. Aan de hand van praktijkoefeningen leren cursisten beter communiceren met hun (on)zichtbare klant. Doelstelling van deze opleiding is dat de deelnemers in staat zijn zich op een adequate en assertieve wijze uit te drukken. Daarnaast leren zij het belang van luisteren en omgaan met feedback. De verworven vaardigheden werken een grotere tevredenheid voor alle betrokken partijen in de hand.

Lees meer

Efficiënt communiceren op de werkvloer : deel 1

Naam van de organisatie:
DV Consulting BVBA

Huishoudhulpen komen in hun werksituatie vaak in contact met allerhande actoren (klant, consultant, directie). In het eerste deel van de opleiding 'effectief communiceren op de werkvloer' krijgen de deelnemers technieken aangereikt om deze actoren op een duidelijke en effectieve manier te woord te staan. Zij leren het belang van communicatie in hun werksituatie naar waarde schatten. De cursisten verwerven kennis en inzicht in de verbale en non-verbale communicatie. Logischerwijze gaat voldoende aandacht naar het belang van de eerste indruk, rapportage en assertiviteit. Aan de hand van praktijkoefeningen wordt gewerkt aan het optimaliseren van de eigen communicatiestijl.

Lees meer

Basisopleiding voor dienstencheques medewerkers - Strijken in kleinhuishouding

Naam van de organisatie:
CLEAN ADVICE BVBA

Verschillende types strijk systemen, ergonomisch handelen, werkpostschikking, instellen apparaten t.o.v. soorten textiel, soorten textiel en manier van verwerken, invloed op het strijken. Verschillende manieren om verschillende stukken textiel te strijken.

Lees meer

Initiation à l'informatique/Internet

Naam van de organisatie:
FORM A PRO FORMATIONS ANIMATIONS ET PROJETS ASBL

Cette formation permettra aux apprenants d'utiliser l'outil informatique dans le but de se familiariser avec la navigation sur le web et de créer une messagerie. Une aide ménagère peut être amenée à devoir consulter son horaire on line, à recevoir des emails et effectuer des recherches sur internet.

Lees meer

Communication

Naam van de organisatie:
FORM A PRO FORMATIONS ANIMATIONS ET PROJETS ASBL

Pendant l'exercice de ses activités, l'aide ménagère doit pouvoir exercer plusieurs fonctions : Module 1 : Entrer en contact avec le bénéficiaire + communiquer avec le bénéficiaire Module 2 : S'intégrer à une équipe Communiquer avec l'ensemble des intervenants à domicile Participer aux réunions d'équipe.

Lees meer

Assertiviteitstraining

Naam van de organisatie:
KOPA WERKWILLIG VZW

Na het volgen van deze opleiding moeten de werknemers in staat zijn om op een juiste assertieve manier een ik-boodschap te brengen naar de gebruiker toe. We staan stil bij een communicatiemodel, leren Nee-zeggen, Ik-boodschap, leren grenzen stellen, omgaan met kritiek, emotionele chantage, niveaus in assertiviteit, verbale en non-verbale communicatie... We werken met niet-schoolse methodes. Alles wordt zo veel mogelijk gericht op de DCO-praktijk. De nadruk ligt hierbij op inoefening en uitwisseling van ervaringen onder de groepsleden. Waar mogelijk komen rollenspellen - groepsgesprekken - simulatiespellen - ... aan bod.

Lees meer

Omgaan met klanten

Naam van de organisatie:
KOPA WERKWILLIG VZW

Werknemers binnen de DCO's komen elke dag in contact met hun klanten. Tijdens deze contacten staan ze er alleen voor en de DCO's verwachten van hun medewerkers dan ook verschillende communicatieve en sociale vaardigheden. Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op deze sociale en communicatieve vaardigheden en oefent men aan de hand van oefeningen deze vaardigheden in.

Lees meer

Individuele job- en taalcoaching

Naam van de organisatie:
KOPA WERKWILLIG VZW

Individuele coaching kan de medewerker helpen om eventuele problemen te voorkomen en uitdagingen oplossingsgericht aan te pakken. Vertrekkende vanuit de krachten en de competenties van de medewerker zal deze zich ook sterker voelen om moeilijkere opdrachten tot een goed einde te brengen.

Lees meer

Education à la protection de l'environnement

Naam van de organisatie:
FORM A PRO FORMATIONS ANIMATIONS ET PROJETS ASBL

Une des fonctions de l'aide ménagère dans l'exercice de son métier est de travailler en respectant les normes de respect et de protection de l'environnement du début à la fin de son service. Cette formation se donne en 1 module de 3h. Les activités suivantes seront exploitées : A1 La necessité de respecter et de protéger l'environnement A2 Connaissance et respect des normes environnementale en vigueur A3 Procéder au tri sélectif des déchets ménagers - Comment gérer les différentes poubelles ?

Lees meer

Français pour non francophone (FLE)

Naam van de organisatie:
FORM A PRO FORMATIONS ANIMATIONS ET PROJETS ASBL

L'objectif principal: pratiquer la langue française. Pratiquer la langue avec clarté, en connaissant l'usage dans les principales situations de communication, élargir le lexique des apprenants appliquer les principales règles de syntaxe afin d'exprimer une pensée compréhensible, élargir le langage commun par l'accès aux langages spécifiques lire, écrire, écouter et parler dans des situations de communication variées. Outre des compétences professionnelles en lien avec les activités de base, les candidats au métier d'aide ménager doivent généralement maîtriser suffisamment la langue française pour comprendre les instructuons, orales ou écrite, des particuliers et pouvoir, le cas échéant y répondre.

Lees meer

Art culinaire

Naam van de organisatie:
FORM A PRO FORMATIONS ANIMATIONS ET PROJETS ASBL

Cette formation est composée de 3 modules: M1 Elaboration, conception d'un repas équilibré/ application des notions de nutrition, classification des familles d'aliments et conception d'un repas équilibré. M2 Sélection d'une organisation de travail dans l'élaboration de ce repas/ gestion du temps. M3 Réalisation et service d'un repas en respectant l'équilibre alimentaire. Une des fonction de l'aide ménagère = F01 la préparation et le service d'un repas.

Lees meer

Maintenance et rangement du linge

Naam van de organisatie:
FORM A PRO FORMATIONS ANIMATIONS ET PROJETS ASBL

Développer les techniques de repassage à domicile dans le respect des règles d'hygiène de sécurité et de protection de l'environnement. Une des fonction des aides ménagères = procéder à l'entretien, au repassage du linge familial à domicile.

Lees meer

Entretien et maintenance de l'habitation

Naam van de organisatie:
FORM A PRO FORMATIONS ANIMATIONS ET PROJETS ASBL

Procéder à l'entretien de l'habitation, sur bas du règlement de travail propre à chaque service. Cette formation comprend 3 modules de 3h. M1 Planifier les activités d'entretien M2 Nettoyer M3 Ranger. Le lien avec le métier de l'A.M.= l'A.M. doit pouvoir procéder à l'entretien d'une habitation familiale sur base du règlement de travail propre à chaque service.

Lees meer

Chauffeur TPMR module 2

Naam van de organisatie:
GEO SERVICES ASBL

Formation à la conduite défensive pour les conducteurs de véhicules TPMR, avec une attention particulière pour la prévention d'accidents, la conduite anticipative et l'éco-conduite. Ce module complète le module de base et augmente la qualification des chauffeurs de véhicules adaptés.

Lees meer

Chauffeur TPMR module 1

Naam van de organisatie:
GEO SERVICES ASBL

Cette formation s'adresse aux prestataires titres-services qui effectuent du transport de personne à mobilité réduite. Ce module de 8h va donner les bases indispensables à la conduite d'un véhicule adapté et à la prise en charge d'une personne à mobilité réduite.

Lees meer

Chauffeur TPMR module 3

Naam van de organisatie:
GEO SERVICES ASBL

Perfectionnement à la maîtrise de conduite pour les conducteurs de véhicules TPMR, avec une attention particulière pour la prévention d'accidents, la conduite anticipative et l'éco-conduite. Ce module résule les modules 1 et 2 et permet une remise à niveau annuelle des chauffeurs TPMR.

Lees meer

Workorganisation for cleaning a house

Naam van de organisatie:
SAGHOS VOF

Work Organization in cleaning Room by room Work Organization before during after Cleaning : Room by room The living room The kitchen The bathroom The toilet The bedrooms The laudry room The entrance hall Periodic tasks.

Lees meer

Nederlands op de werkvloer

Naam van de organisatie:
ELAN LANGUAGES NV

De inhoud van de opleiding is direct en maximaal gefocust op het vlot en efficiënt functioneren in hun werkomgeving : goede contacten met de mensen bij voor wie ze schoonmaken, instructies begrijpen... Als schoonmaaksters (functie) hebben ze er alle belang bij dat het werk goed gebeurt dat de mensen tevreden zijn : dit garandeert continuïteit, duurzaamheid en werkzekerheid.

Lees meer

Métiers du nettoyage : se gérer et être efficace

Naam van de organisatie:
Perspectives ASBL

Module 1 : Présentation de soi et gestion du temps: - Se présenter de manière positive, estime de soi, du client et de la fonction, écoute du client. - Organiser harmonieusement temps de travail et vie de famille. Module 2 : Efficacité au quotidien : - Trucs et astuces. - Nettoyage de haute qualité à bas prix - éléments de nettoyage écologique - gérer la dangerosité de certains produits. - Optimalisation de la mobilité des travailleurs. - Gestion des mouvements pour préserver son corps.

Lees meer

Ergonomisch werken en hef- en tiltechnieken

Naam van de organisatie:
FAMILIEHULP VZW

Risicofactoren bij rugbelasting, je rug op een goede manier gebruiken, basisprincipes voor een goede houding en kijken naar veilige basishoudingen en bewegingen, rugsparend werken bij huishoudelijke taken.

Lees meer

Samenwerken = samen spreken (3,5 u)

Naam van de organisatie:
Fenrir Consult BVBA

Werken aan de bewustwording van de eigen bijdrage van dienstencheque-werknemers aan een goede interne en externe communicatie en samenwerking is noodzakelijk. Een training om communicatie- en samenwerkingsvaardigheden te bevorderen, een positieve sfeer te creëren en uit te stralen naar buiten is essentieël.

Lees meer

Samenwerken = samen spreken (7,5 u)

Naam van de organisatie:
Fenrir Consult BVBA

Werken aan de bewustwording van de eigen bijdrage van dienstencheque-werknemers aan een goede interne en externe communicatie en samenwerking is noodzakelijk. Een training om communicatie- en samenwerkingsvaardigheden te bevorderen, een positieve sfeer te creëren en uit te stralen naar buiten is essentieël.

Lees meer

Aide Ménagère Module 1

Naam van de organisatie:
GEO SERVICES ASBL

Formation destinée aux aides-ménagères afin de : 1) Les familiariser aux différent produits d'entretien 2)Leur donner les bases de l'organisation du travail chez le particulier 3) Les familiariser avec les matériaux et surfaces. 4) Améliorer la communication avec le client titres-services.

Lees meer

Aide Ménagère Module 2

Naam van de organisatie:
GEO SERVICES ASBL

Formation destinée aux aides-ménagères afin de Développer les compétences des travailleuses titres-services pour savoir comment organiser le nettoyage d'une habitation privée et le faire efficacement. Ce module est complémentaire du module 1.

Lees meer
Terug naar boven