Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Ontwikkeling van een duurzame professionele landbouwproductie

De Good Food-strategie is meer dan alleen een slogan. Dit daadkrachtige Brusselse overheidsbeleid wil voeding centraal stellen in de stadsdynamiek door voeding in al haar dimensies te benaderen: economisch, sociaal en vanuit milieuoogpunt. Dit plan vloeit voort uit een nauwe samenwerking tussen Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid en een honderdtal spelers die de Brusselse en Belgische voedselketen vertegenwoordigen.   

De Good Food-strategie

Eén van de krachtlijnen van de strategie bestaat uit de ontwikkeling van een duurzame professionele landbouwproductie. Het voornaamste doel dat nagestreefd wordt, is de zelfvoorziening van de stad op voedselgebied voor diverse onbewerkte producten aanzienlijk te doen toenemen via innovatieve, duurzame stadsproductie die goed presteert op milieu- en economisch gebied en die jobs in Brussel creëert die niet naar elders kunnen worden verplaatst.

De aanvankelijke doelstelling van de Good Food-strategie beoogt een lokale productie (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de rand) van 30% van de door de Brusselaars geconsumeerde niet-verwerkte groenten en fruit tegen 2035.

Via de in 2016 opgestarte strategie komt de verwezenlijking van deze doelstelling dagelijks dichterbij door de toegang tot de belangrijkste factoren voor de duurzaamheid van hun activiteit te verbeteren voor de producenten, namelijk de toegang tot grond, kapitaal, markten, knowhow en juridische kennis. 

De evaluatie van de strategie Good Food 2016 – 2020 wijst op tastbare vooruitgang, maar ook op verbeterpunten en kansen voor de toekomst.

De ontwikkeling van de strategie Good Food 2 is aan de gang, en die zal worden verankerd in een systemische, territoriale, grootstedelijke, sociale, veerkrachtige en overkoepelende visie. De voorkeur zal gaan naar pragmatische acties. De strategie blijft samen met alle terreinactoren opgebouwd worden via werkgroepen en de participatieve raad.

Meer info over de strategie:

 • In het kader van de Good Food Strategie wordt jaarlijks een projectoproep gelanceerd om initiatieven rond duurzame professionele stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen.

  De prioriteit binnen deze projectoproep zal ook dit jaar liggen op korte keten initiatieven. De korte keten kan immers beschouwd worden als een belangrijke invulling van lokale voedselsystemen en levert een duurzame bijdrage door de sociale, economische en ecologische voordelen. 

  Naar de projectoproep

 • De Brusselse facilitator voor stadslandbouw is een informatie- en begeleidingsdienst voor het opzetten van stadslandbouwprojecten in Brussel.

  Enerzijds kunnen er op de website thematische infofiches geraadpleegd worden, die door de deskundigen van de facilitator opgesteld zijn.

  Anderzijds kan er ook een beroep gedaan worden op begeleiding door multidisciplinaire experten die klaarstaan voor projecten rond de oprichting of verdere uitbouw van ondernemingen, voor eigenaars, vastgoedontwikkelaars, overheden en collectiviteiten. 

  Meer informatie

   

 • U wilt meer weten over de professionele stadslandbouw? 
  U vindt allerlei informatie op de goodfood website.

  U vindt er onder meer:

 • Brussel Economie en Werkgelegenheid houdt zich ook bezig met biocertificeringen.

  Meer informatie

   

 • Het Europese programma voor scholen steunt de verdeling van groenten, fruit en melkproducten in de scholen. Het is de bedoeling het verbruik van deze producten aan te moedigen en de weldaden van een gezondere voeding bij kinderen te promoten.

  Brussel Economie en Werkgelegenheid zorgt voor de uitvoering van dat programma in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Meer informatie

   

Terug naar boven