Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Nieuwe projectoproep sociale economie!

24 juni 2022

Projectoproep: Sociaal ondernemerschap als hefboom voor de economische transitie! Sociale en democratische ondernemingen spelen een sleutelrol in de economische transitie van zodra ze dragers zijn van goede praktijken en dagelijks blijven innoveren om op verschillende domeinen te voorzien in lokale en globale behoeften. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil hen helpen om een levensvatbare economische activiteit te ontwikkelen die beantwoordt aan de behoeften van de Brusselaars, en tegelijk de creatie en het behoud van duurzame lokale jobs in het Brussels Gewest ondersteunen. Deze projectoproep draagt door de focus op ecologisch en sociaal verantwoord ondernemen bij tot de uitvoering van de Gewestelijke Strategie voor Economische Transitie, de "Shifting Economy".

De projectoproep richt zich op drie types van projecten

  1. Starters: innovatieve projecten 
  2. Scale-up: schaalvergroting of professionalisering van de onderneming 
  3. De samenwerking bevorderen en bruggen slaan tussen actoren van de sociale economie en die van de traditionele economie

U kunt financiële steun tot 80.000 euro ontvangen.

Brussel Economie en Werkgelegenheid organiseert een infosessie bij Coopcity op 4 juli 2022 om 17u.

(Graag vooraf inschrijven per mail via projecteconomie@gob.brussels)

De deadline voor het indienen van uw kandidatuur is 25 juli 2022 (om middernacht).

Meer info

Zie ook

Terug naar boven