Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Premie om te exposeren op een fysieke beurs in het buitenland

Ontvang een terugbetaling van maximaal 75% van de kosten als u exposeert op een beurs in het buitenland (beurs, salon, markt, expositie, professioneel congres, ...).

Wie kan de subsidie aanvragen?

Deze steun is bestemd:

 • voor de zelfstandigen en kmo's (vzw's en overheidsbedrijven zijn van deze regeling uitgesloten)
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.

Controleer snel of uw onderneming een kmo is die actief is in een sector die recht heeft op deze premie.        

Voor welk project kunt u deze steun aanvragen? 

Brussel Economie en Werkgelegenheid helpt u om een fysieke standplaats te verkrijgen op een beurs in het buitenland:

 • U huurt een standplaats (op uw eentje of binnen een collectief);
 • U neemt deel aan de beurs onder uw eigen naam of onder de naam van een van uw merken (naam van de Brusselse onderneming op de beurs); Uw eigen afgevaardigden vertegenwoordigen u;
 • Het evenement is commercieel en internationaal van aard.

Volgende uitgaven kunnen gesubsideerd worden:

 • de huurkosten voor een fysieke standplaats op een beurs in het buitenland (behalve wanneer het om een gemeenschappelijke standplaats gaat die door een overheid gefinancierd wordt); 
 • de kosten voor de opbouw en het beheer van de stand, uitgezonderd de personeelskosten;
 • De reiskosten, de logieskosten en de uitgaven ter plaatse (maaltijden en verplaatsingen) in het land van bestemming.

De in aanmerking komende kosten dekken maximaal 10 opeenvolgende dagen.

Andere voorwaarden

 • De aanvraag wordt minstens 1 dag vóór de opening van de beurs ingediend. 
 • De kostprijs van het project is voldoende substantieel (minimale tegemoetkoming vastgelegd op 500 euro).
 • Interne uitgaven van de onderneming, regelmatige uitgaven en buitensporige uitgaven zijn uitgesloten.

Enkel Brussel Economie en Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of u recht heeft op steun.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkomingspercentage

 • Ondernemingen die al minstens vier jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 50% van de in aanmerking komende kosten excl. btw.
 • Ondernemingen die nog geen vier jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 75% van de in aanmerking komende kosten excl. btw.

Plafonds en forfaits

 • Wat het logies en de uitgaven ter plaatse betreft, komen enkel de uitgaven tussen de dag vóór de opening van de beurs en de dag na de sluiting van de beurs komen in aanmerking.
 • Forfaitaire bedragen voor de logieskosten, de uitgaven ter plaatse en de reiskosten met het vliegtuig:
  Bekijk de forfaitaire bedragen voor uw bestemming (.pdf).
 • Maximaal 15.000 euro en vier gesubsidieerde beurzen per kalenderjaar.

Waartoe verbindt u zich als u een subsidie ontvangt?

Een onderneming die een steun ontvangt:

 • vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 • vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 • behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot toekenning van de premie;
 • bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 • leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard, ...).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Hoe vraagt u een subsidie aan?

 • Dien uw steunaanvraag uiterlijk op de dag voor de opening van de beurs in. 

Subsidie online aanvragen 

Online een subsidie aanvragen

 • Neem deel aan de beurs en bewaar alle facturen en alle tickets.
 • Binnen 90 dagen na de sluiting van de beurs vraagt u de betaling van de steun aan: verstuur alle facturen en bewijsstukken naar uw dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).

Goed om weten

Als u deze subsidie verkrijgt, kunt u vervolgens een premie aanvragen om prospecten uit te nodigen die actief zijn op de markt waarin de beurs georganiseerd wordt.

Begeleiding

Hub.brussels staat u met raad en daad bij voor de internationale ontwikkeling van uw onderneming.

Terug naar boven