Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Projectoproep: Sociaal onderne-merschap als hefboom voor de economische transitie

Sociale en democratische ondernemingen spelen een sleutelrol in de economische transitie zodra ze dragers zijn van goede praktijken en dagelijks innoveren om op verschillende domeinen te voorzien in lokale en globale behoeften. 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil hen helpen om een levensvatbare economische activiteit te ontwikkelen die beantwoordt aan de behoeften van de Brusselaars, en tegelijk de creatie en het behoud van lokale niet-delokaliseerbare jobs in het Brussels Gewest ondersteunen. De editie 2022 van deze projectoproep draagt zo bij tot de uitvoering van de Gewestelijke Strategie voor Economische Transitie, "Shifting Economy".

Voor wie?

Alle ondernemingen (starters maar ook bedrijven die al langer bestaan, zko's of grote ondernemingen) en vzw's die actief zijn in het kader van het sociaal en democratisch ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die beschikken over een ondernemingsnummer op de indieningsdatum van hun kandidatuurdossier.

Voor wat?

Deze projectoproep heeft tot doel ondersteuning te bieden lenen aan sociale en democratische ondernemingen die ecologisch en sociaal verantwoord ondernemen en zo bijdragen tot de transitie van de Brusselse economie

De projectoproep richt zich op drie types van projecten

 1. Starters: innovatieve projecten 
 2. Scale-up: schaalvergroting of professionalisering van de onderneming 
 3. De samenwerking bevorderen en bruggen slaan tussen actoren van de sociale economie en die van de traditionele economie

Wat kunt u ontvangen?

Een specifieke gewestelijke financiering die tot € 80.000 kan oplopen.

Selectiecriteria voor het project

Het betreft een wedstrijd. Een jury zal de projecten selecteren die het best aan de criteria beantwoorden, tot het beschikbare budget opgebruikt is.

Dit zijn de selectiecriteria

 • De toegepaste methodologie
 • De geschiktheid van de vaardigheden en de ervaring van het team dat met het project is belast
 • De voorbeeldfunctie / overdraagbaarheid van het project 
 • De levensvatbaarheid van het project / het potentieel van economische meerwaarde
 • De match van het project met het doel van deze oproep
 • De aanwending van de subsidie 

⚠️ OPGELET:

 • Het criterium betreffende het bewijs dat de jaarrekeningen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België werd neergelegd, werd uit het reglement geschrapt en is niet meer van toepassing om in aanmerking te komen voor de projectoproep (pagina 6).
   
 • Aan onze website is een bijlage "Financiële plan" toegevoegd. Het is een facultatieve bijlage voor "Scale-up" projecten (as 2) en "samenwerking bevorderen en bruggen bouwen tussen de spelers uit de sociale economie en uit de klassieke economie" (as 3). Dit is een verplichte bijlage voor "Starters"-projecten (as 1). Het moet daarom worden opgenomen in de documenten die samen met uw dossier worden ingediend.

Kandidatuurstelling

Afsluitingsdatum voor het indienen van uw kandidatuur: 25 juli 2022 om middernacht.

Laureaten van deze projectoproep in 2021

In deze lijst ontdekt u welke organisaties de jury konden overtuigen bij de vorige editie van deze projectoproep, met welk project, en ook hoeveel financiële steun ze ontvingen om het te realiseren!  

Ontdek de laureatenlijst van de editie 2021

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij projecteconomie@gob.brussels

Veelgestelde vragen (FAQ)

 • Ja, het bedrijf heeft recht op de subsidie, voor zover ze gebruikt wordt om kosten te dekken voor het samenwerkingsproject tussen de actor uit de sociale economie en de actor uit de klassieke economie.

 • Overheids- en parastatale instellingen mogen niet deelnemen aan de projectoproep.

  Ze mogen weliswaar meewerken aan een project in partnerschap met een andere actor uit de sociale economie, voor zover ze geen financiële vergoeding ontvangen in het kader van het project dat wordt uitgevoerd en door de projectoproep wordt gesubsidieerd. Het gaat dus enkel om een gratis deelname.

 • De enige kosten die gedekt worden in de categorie "personeelskosten" zijn kosten in verband met het aanwerven van werknemers binnen de structuur die de subsidie ontvangt en het project ten uitvoer legt. Een werknemer is iemand die door een arbeidsovereenkomst verbonden is met de structuur.

  Iedere andere soort aanwerving van personeel hoort in de categorie "outsourcingskosten" en moet het plafond van € 20.000 respecteren.

Terug naar boven