Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Toegankelijkheids-verklaring

Toegankelijkheid van de downloadbare documenten

In de mate van het mogelijke is de voornaamste inhoud van de site beschikbaar op zijn HTML-pagina's. Toch bevatten die pagina's links naar downloadbare documenten (op de portaalsite of op andere sites) die gedetailleerde of bijkomende informatie bieden.

Van de documenten op andere sites kunnen wij de toegankelijkheid niet garanderen.

Wat de documenten op deze site betreft, gaat het voornamelijk om standaard-pdf-bestanden, maar soms ook om doc-bestanden (opgesteld met het tekstverwerkingsprogramma Microsoft Office Word) of xls-bestanden (opgesteld met het spreadsheetprogramma Microsoft Office Excel). Hieronder vindt u meer uitleg.

Documenten met een html-alternatief

De portaalsite bevat pdf-documenten die niet toegankelijk zijn. In de mate van het mogelijke wordt er een html-alternatief aangeboden voor die documenten. Dat is het geval voor:

  • de regelgeving (in het bijzonder de informatie uit het Belgisch Staatsblad),
  • de publicaties (met uitzondering van de activiteitsverslagen).

Onder de link naar het pdf-bestand staat een link naar de html-pagina die ermee overeenstemt (tenzij het pdf-document zich bevindt op de html-pagina die deze inhoud weergeeft).

Documenten zonder html-alternatief

Officiële formulieren, bestemd voor een specifiek publiek zoals de overheid, ondernemingen, scholen en andere organisaties

Aanvraagformulieren zijn pdf's of, uitzonderlijk, Wordbestanden.
In bepaalde gevallen moeten er een of meerdere Excelbestanden bij het aanvraagformulier gevoegd worden. Dit formaat wordt gebruikt als er een spreadsheet vereist is gezien de informatie die de onderneming moet verstrekken.
De toegankelijkheid van die pdf-, Word- en Excelbestanden wordt niet gegarandeerd.
Acrobat Reader versie 8.1.2 of recenter is vereist om de pdf-bestanden in te vullen. In Microsoft Office of Open Office kunnen de Word- en Excelbestanden ingevuld worden.

Verklaringen die de onderneming moet afficheren en sjablonen voor een specifiek publiek

De documenten die ondernemingen moeten afdrukken en ophangen op een geschikte plaats zijn in pdf-formaat. Hetzelfde geldt voor de documentsjablonen bedoeld voor ondernemingen.
De toegankelijkheid van die pdf-bestanden wordt niet gegarandeerd.

Tabellen met erkende ondernemingen, producten, enz., bestemd voor een specifiek publiek

Op de portaalsite staan verschillende lijsten. De lange lijsten zijn in pdf-formaat en niet in html-formaat. Die pdf-lijsten zijn vaak ook beschikbaar in Excelformaat, om filters mogelijk te maken.
De toegankelijkheid van die pdf- en Excelbestanden wordt niet gegarandeerd.

Lijsten met "vereiste documenten" om bepaalde aanvragen in te dienen, bestemd voor een specifiek publiek

De portaalsite bevat tal van lijsten met "vereiste documenten" om bepaalde aanvragen in te dienen. Die lijsten zijn in pdf-formaat.
De toegankelijkheid van die pdf-bestanden wordt niet gegarandeerd.

Activiteitsverslagen

De activiteitsverslagen zijn niet toegankelijk.

Document met de activiteitssectoren die in aanmerking komen voor steun van het Gewest

Het pdf-document "Controleer of uw bedrijfsactiviteit deel uitmaakt van de toegelaten sectoren" is niet toegankelijk, maar de inhoud van dit document is toegankelijk in de wizard "Op welke subsidies heeft u recht?".

Terug naar boven